Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата - музикално, танцово, театрално I групa 1. Музикално изкуство Направление 2. 5.2. Инструментални групи / оркестри за изпълнение на народна музика Категория 3.Ученици от първа възрастова група в ОУ "Христо Ботев" имат желание да изучат народния музикален инструмент - гайда. Обучението...

Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта - по футбол
I отбор
- Ръководител на групата: Борислав Тотев - учител по физическо възпитание и спорт в ОУ ''Христо Ботев'' гр. Бургас, кв. Ветрен. Треньор по футбол с Ц лиценз към български футболен съюз.
1. Футбол
вид спорт
2. I - IV клас