Прием в I клас 

Новини2021/2022 година

     ОУ "Христо Ботев" -кв.Ветрен обявява прием за първи клас на учебната 2021/2022 година.

ОУ "Христо Ботев"  - кв.Ветрен е със статут на иновативно училище, получен от МОН през 2019г. 

Ние предлагаме на Вашите деца целодневна организация на учебния ден - от 08,00 до 17,30 ч.

В нашето училище ще намерите:

 •  ОБНОВЕНИ КЛАСНИ СТАИ
 • АНТИБАКТЕРИАЛНА НАСТИЛКА 
 • ШКАФЧЕ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ
 • ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
 • БЕЗОПАСНА УЧЕБНА СРЕДА ПРИ КОНТРОЛИРАН  ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ
 • БЕЗПЛАТНА ЗАКУСКА (СУТРИН), КАКТО И ОСИГУРЕНИ ПЛОД И МЛЯКО
 • ОБЕДНО ХРАНЕНЕ - КЕТЪРИНГ

Училището разполага с:

 • ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
 • СПОРТНО ИГРИЩЕ
 • МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ
 • КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ
 • РЕСУРСЕН КАБИНЕТ

Ние предлагаме :

 • ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
 • УЧАСТИЯ В ОБЩИНСКИ И НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСКИ И СЪСТЕЗАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 / 2022 година

Записването за първи клас за учебната 2021 / 2022 година се осъществява чрез електронна система www.uburgas.org . Интегрираната електронна система за записване и класиране на деца в първи клас на територията на Община Бургас е създадена, за да улесни родители, служители на учебни заведения и администратори при подаване на заявления и изготвяне на класирането.

   https://www.uburgas.org/

Уважаеми родители, точно в 08.00 часа на 1 април /сряда/ 2021 година системата ще бъде активирана за тестова регистрация и запознаване с електронната система за записване в Първи клас за учебната 2021/2022 година.

ЕТАПИ

РЕГИСТРАЦИЯ

11 Май 2021 г. 8:00ч. до 21 Май 2021 г. 18:00ч. 

  Подаване на заявления за постъпване в I-ви клас в учебно заведение. Заявленията се подават по електронен път чрез попълване на електронната форма на страницата "Регистрация" или с подаване на заявление /по образец/ в едно от желаните учебни заведения.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

4 Юни 2021 г. 12:00ч. 

Обявяване на резултатите от първо класиране. Можете да проверите класирането на страница "Вход", като е необходимо въвеждане на ЕГН и парола за достъп. Списък с имената на децата, приети на първо класиране, ще бъде поставен и на видно място в училищата. 

ЗАПИСВАНЕ

7 Юни 2021 г. 08:00ч. до 11 Юни 2021 г. 18:00ч.

Записване на приетите деца на първо класиране. Записването става на място, в съответното приемно училище. Информация за документите можете да откриете на страница "Въпроси". Обявяването на останалите свободни места след първо класиране се извършва на 16.06.2021 г. 

ПРОМЯНА НА ЖЕЛАНИЯТА

17 Юни 2021 г. 08:00ч. до 23 Юни 2021 г. 18:00ч.

Родителите на неприетите на първо класиране деца могат да променят реда на желанията за второ класиране или чрез "Вход" в системата или на място в избраното училище. Могат да се извършват и нови регистрации на деца, които не са го направили до момента. 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

28 Юни 2021 г. 12:00ч.

Обявяване на резултатите от второ класиране. Можете да проверите класирането на страница "Вход", като е необходимо въвеждане на ЕГН и парола за достъп. Списък с имената на децата, приети на първо класиране, ще бъде поставен и на видно място в училищата. 

ЗАПИСВАНЕ

30 Юни 2021 г. 8:00ч. до 6 Юли 2021 г. 18:00ч.Етап6Записването на приетите деца на второ класиране. Писмената декларация и другите необходими документи трябва да бъдат представени в съответното учебно заведение при записване. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 08.07.2021 г.