Графици

I срок 2021/2022 учебна година

II срок 2021/2022 учебна година 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. - 01.11.2021 г. вкл. - есенна
24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл. - коледна
01.02.2022 г. - междусрочна за I - VII клас
01.04.2022 г. - 10.04.2022 г. вкл. - пролетна за I - VII клас
Неучебни дни
18.05.2022 г. - ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. - втори ДЗИ
25.05.2022 г. - неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. - НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. - НВО по математика в края на VII и на Х клас
Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:
31.05.2022 г. - І - III клас
15.06.2022 г. - IV - VI клас
30.06.2022 г. - IV - VIІ клас