Графици

I срок 2022/2023 учебна година

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

Начало и край
с изключение на лятната ваканция

29.10.2022 г. - 01.11.2022 г. вкл. есенна
24.12.2022 г. - 02.01.2023 г. вкл. коледна

01.02.2023 г. - 05.02.2023 г. вкл.междусрочна
08.04.2023 г. - 17.04.2023 г. вкл. пролетна за I - XI клас
12.04.2023 г. - 17.04.2023 г. вкл. пролетна за XII клас
Начало на втори учебен срок I - XII клас

06.02.2023 г

Неучебни дни

9.05.2023 г. Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
23.05.2023 г. втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на X клас

16.06.2023 г. изпит по математика от НВО в края на VII и на X клас

Край на втори учебен срок16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2023 г. I - III клас (14 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV - VI клас (16 учебни седмици)

30.06.2023 г. V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2023 г. VII - XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.-31.08.2023 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в X и в XI клас) 


Информация от РУО Бургас