Графици

II срок 2023/2024 учебна година

Дневен режим 2023/2024 учебна година I срок 2023/2024 учебна годинаИзвънкласни дейности по НП "Занимания по интереси" през учебната 2023/2024 година:

НП "Занимания по интереси", "Дигитални науки"- група II клас с ръководител г- жа Б. Цвяткова;

Заниманията се провеждат във вторник. 

НП "Занимания по интереси", "Дигитални науки"- група V клас с ръководител г-жа А. Стоянова;

Заниманията се провеждат във вторник.

НП "Занимания по интереси", Кръжок по тъкачество "Вълшебни нишки"- група с ученици от IV, VI, VII клас с ръководител г- жа Ж.Тодорова;

Заниманията се провеждат във вторник и петък.


Извънкласни дейности по НП "Заедно в изкуствата и в спорта" през учебната 2023/2024 година:

Група "Футбол"-  I- IVклас с ръководител г-н Б. Тотев

Заниманията се провеждат в петък.

Група "Футбол"- V- VII клас с ръководител г-н Б. Тотев

Заниманията се провеждат в петък.

Вокална група "Ветренчета" с ръководител г-н Ст. Николов

Заниманията се провеждат във вторник.

Гайдарска група- III и V клас с ръководител г-н Ст. Николов

Заниманията се провеждат във вторник.


Ваканции и неучебни дни през учебната 2023/2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г. I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г. XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г. VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас) 


Информация от РУО Бургас