Награди училище и учители 2022/2023 учебна година


 Диплом от МОН, Национален дворец на децата и Община Севлиево за кръжок по тъкачество "Вълшебни нишки" при ОУ "Христо Ботев"-гр.Бургас , кв.Ветрен и Сертификат на г-жа Ж.Тодорова за високи педагогически и художествено-творчески постижения.