Награди училище и учители 2022/2023 учебна година


Награди училище през учебната 2022/2023 година:

1.Сертификат за участие в Европейски ден на спорта 2022 година;
2.Грамота на ОУ "Христо Ботев" за участие в спортно състезание под мотото"Лъвски скок"; 
3.Грамота на ОУ "Христо Ботев" за участие в областна викторина "Да запазим децата на пътя" на Националната програма за безопасност на движението на подрастващите;
4.Грамота за участие в XXI-те Районни състезания на младежките противопожарни отряди в Спортен център "Славейков", гр. Бургас, организирани от Първа и Втора районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"; 
5.Сертификат за участие във форум под наслов "Ученически съвети – успешни дейности и добри практики"

 Диплом от МОН, Национален дворец на децата и Община Севлиево за кръжок по тъкачество "Вълшебни нишки" при ОУ "Христо Ботев"-гр.Бургас , кв.Ветрен и Сертификат на г-жа Ж.Тодорова за високи педагогически и художествено-творчески постижения.