История и традиции

Из летописната книга:

1927 г. В с. Нови Ветрен се открива училище, като за учебна сграда се използва една стая в къщата на дядо Ласко Гъдев. Първи главен учител е Елена Михайлова със заплата 1060лв. Георги Пашов и Димитър Радулов подаряват своите места за училищен двор и обществени нужди. Активно участие в строежа на училището взели: А. Курбанколев, М. Грозев, Б. Попов, К. Милев, А. Петков, К. Божков, Г. Пашов.

1932 - 1933 г. Започнала обработката на една училищна градина, засята с памук.

1940 - 1941 г. Открита е трапезария за бедни.

1946 - 1947 г. С протоколно решение № 2/05.10.1946 на учителския съвет е преименувано на "Христо Ботев".

1949 - 1950 г. Училището се именува Народно основно училище. От УНИЦЕФ била отпусната закуска за определен брой ученици.

1950 - 1951 г. Организирани са курсове за ограмотяване на населението - неграмотни и малограмотни. Проведена е акция за събиране помощи на корейските деца.

1952 - 1953 г. Въвежда се петобална система на оценяване и четири учебни срока през годината.

1954 - 1955 г. Учебната година завършва с изпит за учениците от четвърти, пети и шести клас, а седми - с матура.

1965 - 1966 г. Открива се предучилищна група и осми клас.

1968 - 1969 г. Открива се занималня в начален и среден курс.

1976 - 1977 г. Открива се новата сграда на училището; тържествено честване на 50-годишния юбилей на училището.