Архив

 

2020/2021 учебна година 

ГРАФИК
 
НА САМОСТОЯТЕЛНИТЕ РАБОТИ
ПРЕЗ І УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

 

 

 

ІІ клас

 

Учебен предмет

септември

октомври

ноември

декември

януари

Български език и литература

24.09.20

 

23.11.20

17.12.20

 

Английски език

 

20.10.20

 

08.12.20

 

Математика

29.09.20

 

13.11.20

11.12.20

 

Околен свят

23.09.20

 

 

 

13.01.21

.

ІІІ клас

 

Учебен предмет

септември

октомври

ноември

декември

януари

Български език и литература

 

06.10.20

 

01.12.20

25.01.21

Английски език

 

02.10.20

12.11.20

 

29.01.21

Математика

 

05.10.20

24.11.20

14.12.20

20.01.21

Човекът и обществото

 

29.10.20

 

15.12.20

 

Човекът и природата

28.09.20

 

30.11.20

 

 

 

ІV клас

 

Учебен предмет

септември

октомври

ноември

декември

януари

Български език и литература

28.09.20

 

 

14.12.20

 

Английски език

19.10.20

 

17.11.20

02.12.20

25.01.21

Математика

04.10.20

 

 

09.12.20

 

Човекът и обществото

23.09.20

 

25.11.20

 

13.01.21

Човекът и природата

 

01.10.20

10.11.20

 

14.01.21

 

 

 

ГРАФИК
 
НА САМОСТОЯТЕЛНИТЕ РАБОТИ
ПРЕЗ І УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

 

V клас

 

Учебен предмет

септември

октомври

ноември

декември

януари

Български език и литература

29.09.20

 

06.11.20

 

 

Английски език

21.09.20

 

02.11.20

 

 

Математика

 

19.10.20

19.11.20

08.12.20

 

Човекът и природата

 

 

 

 

 

История и цивилизации

 

 

03.11.20

 

 

География и икономика

 

30.10.20

27.11.20

 

 

 

 

VІ клас

 

Учебен предмет

септември

октомври

ноември

декември

януари

Български език и литература

23.09.20

24.09.20

 

10.11.20

 

 

Английски език

23.09.20

 

04.11.20

 

 

Математика

 

15.10.20

09.11.20

24.11.20

 

 

Човекът и природата

24.09.20

 

 

09.12.20

30.01.21

История и цивилизации

 

 

03.11.20

 

 

География и икономика

 

30.10.20

13.11.20

 

15.01.21

 

 

VІІ клас

 

Учебен предмет

септември

октомври

ноември

декември

януари

Български език и литература

21.09.20

24.09.20

 

 

 

21.01.21

Английски език

24.09.20

 

05.11.20

 

12.01.21

Математика

 

22.10.20

17.11.20

02.12.20

 

Физика и астрономия

 

 

18.11.20

 

 

Биология и ЗО

29.09.20

 

 

07.12.20

 

Химия и ООС

30.09.20

 

 

16.12.20

 

История и цивилизации

 

 

03.11.20

 

 

География и икономика

 

 

06.11.20

18.12.20

15.01.21

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК
 
 
НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ
ПРЕЗ І УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

 

 

 

 

 

КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКA

V

22.12.2020

17.12.2020

VI

14.12.2020

07.01.2021

VII

11.12.2020

21.12.2020