Награди училище и учители 2023/2024 учебна година
Диплом от МОН, НДД и Община Севлиево  за участие и отлично представяне на ОУ "Христо Ботев" в XX Национален конкурс "Златна есен- плодовете на есента"- Севлиево 2023 г.


 Диплом от МОН , Национален дворец на децата за  г-жа Ж.Тодорова за високи педагогически и художествено-творчески постижения.