Изяви

Състезания Многознайко- наградени ученици 2022 година

Вкусна задача 

 На учениците от VI клас  в часа по " Технологии и предприемачество"  бе поставена задача да прекарат един ден в кухнята заедно с родители си . Задачата е да приготвят любимо ястие и да снимат , догато приготвят храната . 

Учениците споделиха , че им е било забавно , вкусно и много интересно.