Материална база


 ОУ "Христо Ботев" - гр.Бургас , кв.Ветрен разполага със съвременна материална база за
обучение и възпитание на децата и учениците.

 В училището има  атрактивни класни стаи за учениците от начален етап, мултимедия и интерактивни дъски в начален и прогимназиален етап , физкултурен салон и нови спортни площадки, много добре оборудван медицински кабинет , ресурсен кабинет , компютърен кабинет , кабинет по изобразително изкуство.

 Във всички класни стаи преподаватели и ученици използват мултимедия . 

 Компютърният кабинет също разполага с интерактивна дъска вграден инструментариум "mozaBook " - образователен презентационен софтуер за ефектно интерактивно съдържание на изучаваните предмети, 3D анимации, виртуални лаборатории, електронни и видео уроци, изображения, интегрирани приложения.

 В просторния двор на училището има площадка за игра и обучение на деца по безопасност на движението .Формата, размерите и съдържанието са умален размер на комуникационна мрежа от училище, паркинг, улици, кръстовища и велосипедна алея, запълнени с вертикална сигнализация (пътни знаци и светофари) и хоризонтална маркировка.

Целта е децата подробно да се запознаят с правилата за движение по улиците, както и с техническите средства за организация и регулиране на движението. 

Футболно игрище , с подходяща настилка и оборудване , привлича учениците да спортуват повече .