2020/2021 учебна година

 

                                    22 април

На 22 април отбелязваме Международния ден на Земята.

Учениците от 1. клас знаят, че тя е нашият дом и ние всички заедно сме отговорни за нея. Нека не само в този ден, а и във всички останали да бъдем по смирени към нашата прекрасна планета, нека да се опитаме да я опазваме повече, да я обичаме и да се грижим за нея.


Трети март

Приключи Националният конкурс за написване на благодарствено писмо " БлагоДаря Ви от сърце - 2021". Първокласниците показаха, че ценят доброто и не се срамуват да кажат на висок глас "БлагоДаря Ви от сърце!" Макар да не са изучили още всички букви, децата написаха с голямо желание и старание своите писма, повечето адресирани до вас, мили семейства.


   " Първокласно начало "

 На 19 ноември 2020г. се проведе урок по Български език и литература в I клас, наблюдаван от проф. Румяна Папанчева, преподавател в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас. 

   В състезателен дух и при творческа атмосфера , учениците откриват звукове, подреждат ги в думи и образуват  изречения. Получават награда за усърдието си в екипната задача.