Иновативно училище

Иновативно училище

 

Като иновативно училище ОУ "Христо Ботев" – гр. Бургас, кв. Ветрен за поредна година се включи в НП "Иновации в действие" към дейност "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища". Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните...

ОУ " Христо Ботев"-гр. Бургас, кв. Ветрен е Иновативно училище с Решение на Министерски съвет № 601 от 17 август 2022 г.

Днес 22 март учениците от V клас в ФУЧ " Активни и здрави " изработиха проект за Световния ден на водата.
Днес е Световният ден на водата. Той се отбелязва от 1993 г. насам под егидата на ООН. Целта е да се привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси.
Инициативата се координира от...

През 2018 г. Световната организация за рециклиране (Bureau of International Recycling) обяви 18-и март за Световен ден на рециклирането за първи път.
Разделното събиране на отпадъци е съществена предпоставка за оползотворяването им. Това може да означава възстановяване, повторна употреба, рециклиране, рециклирано съдържание. В крайна сметка се цели...

Учениците от VI клас във ФУЧ "Активни и здрави" представиха своите проекти в три различни теми:
"Киселинен дъжд";
"Озонова дупка";
"Парников ефект".
По време на часа проведохме дискусия за вредата от човешката дейност, която нанасяме върху околната среда и последствията от замърсяването.

Във ФУЧ учениците и двата класа приготвиха здравословен обяд, който е подходящ да се консумира в училище.
Часовете премина във весели разговори за любими храни, които са и здравословни.
При приготвянето всички вложиха своята креативност и много желание, за да изглежда обядът много апетитно и да е естетически оформен при поднасянето му.