Иновативно училище

Иновативно училище

 

НП "Иновации в действие"

 Като иновативно училище, ОУ "Христо Ботев" – гр. Бургас, кв. Ветрен за поредна година се включи в НП "Иновации в действие" към дейност по Модул 1 - "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища". Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните, но са включени в НП.

В периода 07 - 09. 05. 2024г. училището ни е домакин на четиристранна среща на училища от различни краища на България.

Наши партньори по програмата за 2023/2024 учебна година са:

СУ "Никола Вапцаров" - гр. Генерал Тошево

ОУ "Георги Раковски" - с. Сенокос, обл.Добрич

ОУ "Христо Ботев" - гр. Черноморец

I ден

На 07.05.2024г. посрещаме с питка и сол нашите гости, а четвъртокласниците отправят поздравс песни и стихотворения. Директорът на училището, г-жа Николова произася приветствено слово, г - жа Христина Янчева - кметски наместник на кв. Ветрен, поднася интересен разказ за историята на квартала.

Гостите посещават мястото, събрало в себе си хилядолетна история - Акве Калиде.

II ден

На 08.05.2024г. се провежда открит урок по ФУЧ "Математиката - лесна и интересна" с учениците от II клас и г-жа Петя Колева.

Темата на часа е: "Математиката в света около нас". Учениците се потапят в света на математическите игрите с клечки, китайската главоблъсканица "Танрам", логически и "рачешки" задачи.

Пред гостите, г-жа Живка Тодорова и ученици от Кръжок по тъкачество "Вълшебни нишки", споделят добра практика по НП Занимания по интереси.

III ден

На 09.05.2024г. вторият урок от споделените практики провежда г-жа Ивелина Димитрова с учениците от III клас. Освен гостите партньори, урокът наблюдава и старши експерт г-жа Слава Гиздова от РУО - гр. Бургас.

Темата на часа е: "На лов за цветни кодове". Третокласниците събират цветни кодове, след всяка решена задача минават по трасе, за да подредят буквите по пътя на Озобот и да сглобят изречението "Математиката е забавна".

Вокална група "Ветренски славеи" и гайдари с ръководител г-н Стоян Николов позравяват гостите и им пожелават до нови срещи!

Четиристранната ни среща приключва с добро настроение и позитивни емоции. Дейностите по програмата приключват успешно. Постигнати са поставените цели и задачи. Споделените идеи и обменените модели на уроци ще дадат отзвук в участници в мобилността. Наблюдаваните иновативни уроци и споделени педагогически практики предизвикват голям интерес у учениците и учителите , участници в НП "Иновации в действие" за учебната 2023 - 2024 година.


ФУЧ "Математиката - лесна и интересна" - III клас

И през 2023/2024 учебна година учениците от III клас и г-жа Ивелина Димитрова работят по Иновативен проект "Математически калейдоскоп".

Учебната програма за Факултативни учебни часове /ФУЧ/ "Математиката – лесна и интересна" за трети клас цели надграждане на математическите знания и умения на учениците, чрез задачи с тренировъчен характер и използването на илюстративни материали, графики и модели, които подпомагат осмислянето на понятията и алгоритмите.

Изключително полезно и забавно за ФУЧ "Математиката – лесна и интересна" е присъствието на интерактивен панел в класните стаи. Така ученици и учители имат достъп до множество интернет ресурси и платформи, което превръща класа в жизнена учебна общност, нетърпелива да разбере математическия свят навсякъде около себе си.


ФУЧ "Математиката - лесна и интересна" - II клас

 В часовете по ФУЧ "Математиката-лесна и инетересна" във втори клас предвидените дейности са разнообразни и познавателни. Знанията се получават главно въз основа на сетивни опори и постепенно се преминава към усвояване на знания, които са логическо следствие от преди това усвоени знания. В изминалите часове второкласниците се запознават с различни типове задачи- математическа въртележка от главоблъскници и лабиринти, ребуси, верижки, магически квадрати и шифрограми. Особен интерес у тях предизвикват практическите часове, в които използване природни материали, дървени кубчета, шаблони и макети на геометрични фигури, както и забавните задачи с клечки. В часовете учениците се докосват и до задачите за математически състезания, като се уверяват сами,че няма трудни задачи, а такива, до които не са се докосвали. Интерактивния панел ги пренася в света на игрите.


Като иновативно училище ОУ "Христо Ботев" – гр. Бургас, кв. Ветрен за поредна година се включи в НП "Иновации в действие" към дейност "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища". Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните...

ОУ " Христо Ботев"-гр. Бургас, кв. Ветрен е Иновативно училище с Решение на Министерски съвет № 601 от 17 август 2022 г.

Днес 22 март учениците от V клас в ФУЧ " Активни и здрави " изработиха проект за Световния ден на водата.
Днес е Световният ден на водата. Той се отбелязва от 1993 г. насам под егидата на ООН. Целта е да се привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси.
Инициативата се координира от...

През 2018 г. Световната организация за рециклиране (Bureau of International Recycling) обяви 18-и март за Световен ден на рециклирането за първи път.
Разделното събиране на отпадъци е съществена предпоставка за оползотворяването им. Това може да означава възстановяване, повторна употреба, рециклиране, рециклирано съдържание. В крайна сметка се цели...

Учениците от VI клас във ФУЧ "Активни и здрави" представиха своите проекти в три различни теми:
"Киселинен дъжд";
"Озонова дупка";
"Парников ефект".
По време на часа проведохме дискусия за вредата от човешката дейност, която нанасяме върху околната среда и последствията от замърсяването.

Във ФУЧ учениците и двата класа приготвиха здравословен обяд, който е подходящ да се консумира в училище.
Часовете премина във весели разговори за любими храни, които са и здравословни.
При приготвянето всички вложиха своята креативност и много желание, за да изглежда обядът много апетитно и да е естетически оформен при поднасянето му.