Шести иновативен клас отбеляза Световения ден на рециклирането

17/03/2022

През 2018 г. Световната организация за рециклиране (Bureau of International Recycling) обяви 18-и март за Световен ден на рециклирането за първи път.
Разделното събиране на отпадъци е съществена предпоставка за оползотворяването им. Това може да означава възстановяване, повторна употреба, рециклиране, рециклирано съдържание. В крайна сметка се цели предотвратяване на образуването на отпадъци.

Разделното събиране намалява натрупването на отпадъци в сметища и разпиляването им в природата - никой не иска да живее до сметище, нали?Разделното събиране запазва ресурсите ни и защитава дивата природа - опазваме местообитанията за животни. Рециклираната хартия спасява милиони дървета от изсичане.Разделното събиране помага за решаването на климатичните проблеми - при производството на опаковки от рециклирани материали се отделя значително по-малко въглерод, който е основен виновник за глобалното затопляне. Спасените дървета поглъщат въглерод и охлаждат атмосферата.

С продължаващите глобални унищожения от пожари, наводнения и суши, светът има нужда да намалява въглеродните емисии, за да смекчи последиците от изменеието на климата.
Рециклиращата индустрия спестява над 700 млн. тона емисии на въглероден диоксид всяка година.
Ползите от рециклирането са много и ние не спираме да го повтаряме. Вижте защо рециклирането е важно и защо да изхвърляме разделно.