Квалификация учители

"Гугъл и Майкрософт продукти в помощ на образованието "

 Педагогическият колектив в ОУ"Христо Ботев"-гр.Бургас , кв.Ветрен участва в квалификационен курс на тема : "Гугъл и Майкрософт продукти в помощ на образованието ".

 Курсът се проведе на 29-30.05.2021 г , а целта му бе да се отстранят пропуските и трудностите , които могат да попречат на учителите при изпълнението на поставените им задачи и да се запознаят с новостите , които предлагат Гугъл и Майкрософт. 


Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"-2020/2021г.

Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"