Новини 2021/2022

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
От 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране за приемане в VIII клас след положени изпити чрез тест и проверка на способностите. Подаването може да стане по два начина:Електронно подаване на заявлението става от всеки компютър по всяко време...

Проектът, в който се включват учениците от VII е разработен с основната цел да стимулира социалното приобщаване, чрез използване на спорт и дейности на открито като инструмент.

Във връзка с реализацията на Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта" и решение на педагогическия съвет №8/17. 06.2022г. на основно училище "Христо Ботев" - гр. Бургас, кв. Ветрен, през учебната 2022 / 2023 година ще бъдат организирани занимания в изкуства и спорт.
По Модул 1 "Изкуства" в училището ще бъдат организирани 2 групи, както...

Национална програма "Иновации в действие" дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики, чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.
ОУ "Христо Ботев" е домакин на заключителните дейности по проекта и посрещна своите партньори от
СУ "Д-р П. Берон", гр. Червен бряг, ОУ "П....

Учениците от VI клас изготвиха и представиха проекти на теми по избор: "Храната по света"; "Национални резервати".

Спортен празник, организиран за учениците от начален етап огласи двора на Основно училище "Христо Ботев".

Съгласно Плана на училището за действия при бедствия, аврии, катастрофи и пожари се проведе учебна евакуация на учениците.Разяснено бе на учениците, че при възникване на пожар всички действия следва да се насочат към евакуация на учениците от горящата сграда. Това трябва да стане организирано и под ръководството на учителите, като не се допуска...