НП "България– образователни маршрути", модул 1 "Образователни маршрути"