НП "България– образователни маршрути", модул 1 "Образователни маршрути"

05/07/2023

  ОУ "Христо Ботев" участва в НП "България– образователни маршрути", модул 1 "Образователни маршрути" в направления: история и археология; география и икономика; изкуства, архитектура и литература. с решение на Педагогически съвет (Протокол № 11 / 22.06.2023 г).

 Дейностите по изпълнение на програмата, ще се реализират в периода 9.07.2023 г.- 13.07.2023 г. с ученици от начален и прогимназиален етап по маршрута Бургас- Чирпан- Бургас.

Реализирането на дейностите е от ключово значение за изграждането на правилни модели на поведение в училище и в обществото.