НП "Иновации в действие"

19/05/2023

Като иновативно училище ОУ "Христо Ботев" – гр. Бургас, кв. Ветрен за поредна година се включи в НП "Иновации в действие" към дейност "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища". Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в НП.

Наши партньори по програмата за 2022/2023 учебна година са:

Иновативно училище: ОУ "Васил Левски" – гр. Кнежа

Неиновативно училище: ОУ "Отец Паисий" – с. Софрониево, обл. Враца

Програмата за посещение се осъществи в периода от 16.05. – 18.05.2023г.

I ден

Откриване и посещение на Тракийско мегалитно светилище Бегликташ

II ден

  • Споделяне на добри практики по НП "Заедно в спорта и изкуствата" – учител г-н Стоян Николов
  • Открит иновативен урок по ФУЧ "Математиката – лесна и интересна" – учител г-жа Петя Колева и II клас. Урокът е на тема "Математиката в света около нас". Учениците са разделени на три екипа, като всеки екип работи върху поставените задачи, търсят логическо решение на практическите задачи, нареждат судоку от кръгчета и показват остроумие в задачите с клечки.
  • Открит иновативен урок по ФУЧ "Математиката – лесна и интересна" – учител г-жа Ивелина Димитрова и III клас. Темата на урока е "На лов за съкровища". Учениците са разделени на два екипа, като след всяка успешно решена задача, отбора получава съкровище - една от седемте части на "Танграм" - китайски логически пъзел. След събирането на всички части на пъзела, учениците нареждат различни фигури по зададен силует.
  • Драматизация на приказката "Златното момиче" - учител г-жа Таня Попова и IV клас

III ден

  • Споделяне на добри практики по НП "Занимания по интереси" , клуб "Вълшебни нишки" - учител г-жа Живка Тодорова. С много интерес гостуващите учители и ученици се включват в изтъкаването на художествени пана и усвояват няколко вида втъкаване на нишки и изтъкаване на форми.
  • Посещение на музеен комплекс "Аква Калиде" в парк Минерални бани – изворът на трите нимфи и банята на Сюлейман Великолепни.
  • Конфериране - учители от трите училища заедно споделиха опита и впечатленията си от работата в областта на иновациите. Гостите изразиха възхищението си както от отличната образователна среда в нашето училище и представените уроци, така и от оказаното гостоприемство.