Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“- Модул "Изкуства"

21/02/2023

 Гайдата е носител на българския облик и националната ни култура, които е пренасяла и обогатявала през вековете - от митичното величие на траките до днес.
В методологията на обучението музиката и гайдата се разглеждат като свързващия елемент между всички компоненти на народознанието - фолклорни традиции, обичаи и вярвания, етнографски особености на различните области на България, живите истории от нашето наследство.
Основна цел на уроците е учениците да овладеят технически инструмента,  да осъзнаят смисъла на фолклорната традиция, да възприемат българския дух, закодиран в нея като част и основа на своята ценностна система. 

Всеки урок ги учи да търсят онзи заряд, носен от мелодията на гайдите, който е над простото подреждане на звуци и който ще ги води за ръка към силата на корените.
Уроците, които провежда г-н Ст. Николов- учител по музика в ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен, включват теоретично обучение за запознаване с музикалния инструмент и практическо усвояване на гайдарското изкуство - овладяване на инструмента, звукоизвличане, постановка, солфеж, ритмика и метрика, изучаване на мелодии и техники.

 В учебния материал са заложени теми, свързани с българската история, фолклор и изкуство.
Учениците  имат възможност да се докоснат до красотата и автентичността на гайдарското изкуство, българския фолклор и традициите и научават как те се пренасят в съвременния свят. 

За развитието на музикални умения е необходимо постоянство, търпение и достатъчно желание от страна на всеки ученик.