Кръжок по тъкачество "Вълшебни нишки" по НП " Занимания по интереси"

01/10/2020

 Тъкачеството по нашите земи е засвидетелствано още през VІ - V хил. пр. Хр. Българският народ е наследил тъкаческата сръчност и изкуство от съставните етноси - славяни и прабългари. Те пък заварили на Балканския полуостров хилядолетната такава култура от причерноморските гърци и траките. Освен наследените традиции, се откриват и по-късни заемки, внесени от историческите контакти, нашествията и търговския обмен, които някога са се развивали тук. Древният занаят се предавал от поколение на поколение, обикновено в кръга на семейството. Момичетата са израствали край стана и вече като моми сами пристъпвали към изработването на чеиза си. Копнежът на тъкачката към домашен уют, както и нейният творчески инстинкт, издигат тъкаческата сръчност до степен на художествено творчество.

 В ОУ" Христо Ботев " от 2020/2021 учебна година е сформирана група, в която децата с много старание изработват пана, с които участват в конкурси и печелят призови места.

Ръководител на Кръжок по тъкачество " Вълшебни нишки " - Ж.Тодорова.
Изработени от учениците творби, може да разгледате в приложената галерия.