Международен конкурс "Роди се дете, Син ни се даде"

28/12/2022

 "Голяма награда" за Даная Чолакова от VI клас в Международен конкурс "Роди се дете, Син ни се даде"-2022г.

 Даная е част от кръжок по тъкачество "Вълшебни нишки" с ръководител г- жа Ж. Тодорова и участва в конкурса с изтъкано пано, изобразяващо раждането на Младенеца.

 Поздравления за Даная и г-жа Тодорова!