Първи  онлайн конкурс  „Великденско яйчице” – 2022 г.

05/05/2022

 Кръжок по тъкачество " Вълшебни нишки " бе представен от Асиа Челикли, която е ученичка в  V клас в онлайн конкурса, организиран от Общински детски комплекс - Несебър и Община Несебър.
Творбата с която участва Асиа е изтъкана на стан.
Поздравление за Асиа и нейния ръководител г-жа Ж.Тодорова.