Арт работилничка "Българско наследство"

28/02/2023

  Арт работилница, посветена на националния празник на България– 3 март, организиранаот  г-жа Ж. Тодорова и г-жа Ив. Димитрова с цел запознаване с бъдещите петокласници, се провежда днес- 28.02.2023 г.

 В мероприятието участват и родители на бъдещи и настоящи петокласници.

 Инициативата е провокирана от идеята за приемственост и създаване на благоприятна учебна среда, в която и родителите са активни участници в училищния живот, подкрепящи и подпомагащи своите деца в развитието и израстването им.

Съпричастността на родителите е ясен знак за ангажираността им с образованието, както и добра предпоставка за ефективно общуване между учители и родители, което води до по- високи резултати и позитивна учебна среда.
Учениците са запленени от възможността за изработване на изтъкани картини, които сякаш оживяват между нишките, вплетени от тях.
Запознават с една от техниките в тъкачеството и разглеждат изработени пана от учениците в Кръжок по тъкачечество "Вълшебни нишки" по НП "Занимания по интереси", представени във видеоматериал. Част от клуба са ученици от V и VI клас.
Първите опити, които правят върху становете са успешни и малките тъкачи с усмивка заявяват, че при проявени търпение и старание, ще успеят да изработват красиви творби.
 Родителите също успяват да се справят с поставената задача и споделят, че занаятът е интересен и адаптираните станове са подходящи за децата им.Те от своя страна показват на учениците как да изработят интересни мартеници.

 На раздяла си обещаваме да проведем отново инициативата и заедно да съхраним този красив български занаят, вплел в себе си история, традиции, изкуство.