Открит урок по НП Занимания по интереси

21/12/2022

 Открит урок на тема: "Комбинирани техники в тъкачеството" представят днес- 21.12.2022 г. учениците от Кръжок по тъкачество " Вълшебни нишки" с ръководител г-жа Живка Тодорова.

 За трета поредна година в ОУ " Христо Ботев", гр. Бургас, кв.Ветрен, групата, която реализира заниманита по Национална програма Занимания по интереси , възражда занаята тъкачество, а учениците са носители на десетки престижни награди в национални конкурси, провеждани в цялата страна.

 На  урок гостуваха г-жа Калина Белева-директор на ОУ" Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Сарафово, г-жа Йорданка Николова-директор на ОУ " Христо Ботев", гр.Бургас, кв.Ветрен, учители от Методическо обединение Прогимназиален етап в ОУ " Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен, Хюлия Челикли- родител на ученичка от групата.

 Служебни ангажименти на г-жа Петя Петрова-Началник на РУО Бургас и  г-жа Веселина Таралова, възпрепятстваха присъствието на урока.

Урокът протича с надникване в историята на тъкачеството и развитието на този занаят от Палеолита до наши дни припомняне на изучените техники, чрез видеоматериал, разделяне на два отбора на учениците, чрез томбола и включването на гостуващия родител в единия отбор.

Предварително е поставена задача на учениците да потърсят информация в интернет и да разкажат за значението, символиката и формата на "канатица" и "елбетица", каквито са  имената на двата отбора.

Поставят се отборните задачи, а именно: Всеки отбор избира свой капитан, който трябва да обясни как ще изпълнят участниците в отбора поставените задачи и грешките, които могат да допуснат при изпълнението. 

Отбор " Елбетица" трябва да изпълни индивидуално поставените задачи, поставени на всеки ученик, чрез използването основно на техниката "гладко тъкане", а при изработването на детайлите да използва "усукано тъкане".

Участниците в отбор "Канатица" трябва да изпълнят поставените задачи, като основно използват техниката "усукана тъкане" , а при изработване на детайлите да използват "гладко тъкане".

 Г- жа Тодорова демонстрира нова техника, която учениците ще усвояват в предстоящите часове, а ученици, които успеят да я използват, ще добавят допълнителни точки при оценяване на изпълнението на задачите.

Обявява се 10 минути време на работа и всеки ученик започва изпълнението на своята индивидуална задача, като мотивите, формите и фигурите, които трябва да изработят са индивидуални за всеки участник.

 Неочаквано за всички г-н Николов, който е учител по музика и гост на урока, предлага на своите ученици да изпеят тиха народна песен, за да им върви по-добре работата и да пресъздадем уютната обстановка, в която са работили на стана нашите баби и прабаби.

Разпъва акордеона, момичетата запяват красива българска народна песен  и неусетно се пренасяме в отминалото време, когато девойките са израствали около своите баби, работещи на стана, разказващи приказки от българския фолклор... пеещи песни...

 Изборът на вида и цвета на материалите, всеки  избира сам от предоставените прежди, а две от ученичките получават и допълнителна задача- да изработят ресни в основата на паното.

Паната се изработват на предварително подготвени рамки.

След изтичането на времето за работа, г-жа Тодорова оценява изпълнението на задачата и установява, че двата отбора са равностойни и макар в отбор "Елбетица" да са попаднали три от ученичките от V клас, които са част от групата от тази учебна година, изпълнената задача е според поставените условия.

 Докато учениците изпълняват задачата, г-жа Челикли изпълнява поставената ѝ задача-демонстрира плетене на триизмерни цветя на една кука. Изработените цветя ще се използват в изработените  пана от учениците.

С увлекателен видеоматериал, ръководителят на групата добавя към знанита на учениците, факти от открития на археолози и историци, свързани с тъкачеството и развитието на занаята до превръщането на изработеното на различни видове станове от битова нужда до изкуство, въплатило и умело съчетало традиции от отминалите епохи и изящество, постигнато с много усет, търпение, любов.

 Учениците се запознават и с основните разлики в техниките на две от големите школи в България- Чипровската и Котленската. Научават, че при изработването на килими котленските майстори тачът "на чифт", а тъкачите от Чипровци- на една нишка.

 Урокът "върви" към своя край и госпожа Тодорова предлага на гости и ученици да изгледат заедно видеоматериал, който с много вълнение, гордост, любов и благодарност е подготвила за своите ученици. 

Видеоматериалът представя участниците в групата от началото на основаването ѝ през 2020/2021 учебна година, съдържа снимков материал от проведени занимания, изработени пана от учениците,  част от " Вълшебни нишки", наградите, който са спечелили, основно в национални конкурси.

Всеки от участниците споделя какво му носят заниманията- спокойствие, удовлетворение от изработеното, гордост от висока оценка, получена с участие в конкурс, "изваждане" от напрегнат ден в училище, възможност да изразят себе си. Учениците заявяват, че ще продължават да се занимават с тъкачество и да се усъвършенстват.

 Г- жа Белева и г-жа Николова споделят, че са възхитени от уменията на учениците, вложени в изработеното от тях и са щастливи, че има кой да ги въведе в занаята тъкачество,  за да се предава през поколенията, за да се съхранят духа и традициите на нашето, на българското!