Заедно срещу насилието

26/10/2022

  Днес, 26.10.2022г., в ОУ "Христо Ботев"- гр.Бургас, кв.Ветрен се провежда среща на НПО "Деметра" на тема "Превенция срещу насилието".

Учениците от IV и VI клас се запознават с видовете насилие, причините за него, както и възможните последици не само за жертвите, но и за насилниците.

Важни акценти на срещата са обсъждането на правото да се казва "не" и позитивните стратегии, които да се прилагат в ситуация на насилие.

Срещата провокира много въпроси от страна на учениците,които споделят случки от личния си опит и разпалено дискутират по темата.

 Интересът от страна на учениците " роди" идеята за последващи срещи с представители на организацията.

 И нека не забравяме :

Насилието наранява цялото общество. 

Прекратяването му е отговорност на всеки от нас.

Нека започнем от днес!