За да подпомогне родителите при тяхното решение, МОН организира демонстрация на процеса на тестването

08/11/2021