Във връзка с реализацията на Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

17/06/2022

Във връзка с реализацията на Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта" и решение на педагогическия съвет №8/17. 06.2022г. на основно училище "Христо Ботев" - гр. Бургас, кв. Ветрен, през учебната 2022 / 2023 година ще бъдат организирани занимания в изкуства и спорт.
По Модул 1 "Изкуства" в училището ще бъдат организирани 2 групи, както следва:
"Гайдарски състав" - I - IV клас - 1 група;
"Вокална група - Ветренчета" - V - VII клас - 1 група.
По модул 2 "Спорт" в училището ще бъдат организирани 2 групи, както следва:

"Футбол" - І-ІV клас - 1 група -момчета и момичета;
"Футбол" - V - VII клас - 1 група - момчета и момичета. 

 Всички специалисти в посочените по-горе изкуства и спорт, които проявяват интерес, могат да заявят желание за ръководители на групите в срок до 21 юни в деловодството на училището.
Допълнителна информация по програмата и групите може да се получи в училище или на тел. 056 552266.