Вътрешноинституционална квалификация

17/01/2024

На 17 и 18 януари 2024 година в ОУ "Христо Ботев" се провежда вътрешна квалификация на тема: "Техники за сваляне на напрежението". 

С помощта на Пламена Костадинова - психолог в ОУ "Христо Ботев", учителите от начален и прогимназиален етап се запознават с различни подходи за релаксация и ефективни методи за свързване на детето в нас. 

Посредством осъществяването на тази връзка, ние се докосваме до информация за нашите най-дълбоки нужди и потребности.