Digital backpack logoВътрешноинституционална квалификация " Дигитална раница" и популяризиране на платформата 

22/02/2023

 Днес, 22.02.2023 г., педагогическият колектив на ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен се запозна с възможностите на "Дигитална раница"- платформа за  безплатни онлайн уроци. 

 Платформата е осигурена по проект "Образование за утрешния ден" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 

 Основата цел е да има безплатни електронни уроци по всички теми, дисциплини и за всички класове, както и да се направи прехода към персонализация на образованието - ученикът да получава уроци според нуждите си.

 Учениците ще използват "Дигитална раница" - свое пространство, профил, в който ще събират уроците и нужните им материали. Самото съдържание ще бъде филтрирано и поднесено, съобразно тяхната учебна програма. Така учениците ще получават на едно място цялата информация, необходима за тяхното обучение. 

 След вътрешноинституционалната квалификация, класните ръководители, запознаха родителите с възможностите на платформата и начина, по който могат да я използват родители и ученици.


Digital backpack logo