Преподаване и учене в Micrisoft Teams-вътрешна квалификация

30/01/2023

 Microsoft Teams осигурява съвременна и модерна виртуална класна стая. Тук могат да се съхраняват множество дигитални учебни материали, които да бъдат достъпни за учениците по всяко време. Учителите могат да създават и оценяват онлайн тестове, след което да дават обратна връзка и бележки на своите ученици. Всички могат да създават документи и презентации, да обменят информация и идеи, да работят съвместно по проекти и много други.
Microsoft Teams позволява дистанционно обучение. Учителите могат да изнасят уроци на живо онлайн, да показват презентации и да споделят екрана на своя компютър, а учениците да виждат през техните устройства. Всички могат да участват в урока, чрез разговор или съобщение. Уроците могат да бъдат записвани и достъпни онлайн, за да бъдат на разположение на всички ученици от класа, по всяко време.
Microsoft Teams е сигурна и защитена социална мрежа на класа или училището, която ще направи ученето интересно и забавно. 

 На 25.01 и 26.01.23 год. педагогическият екип на ОУ " Христо Ботев " гр.Бургас,кв.Ветрен премина вътрешна квалификация за работата в електронната платформа 

Teams, проведена от ж-жа А. Стоянова.

Учителите се запознаха с новостите, които платформата предлага, разгледаха и облака на Microsoft 365.