Вредни навици

23/11/2023

Ученици от ГЦОУД V клас в часовете по Занимания по интереси, разговарят с г-жа Янка Калушева, медицинска сестра в училището, за вредите от тютюнопушенето, които се причиняват и на пасивните пушачи. 

Пасивните пушачи или хората, които не пушат,а само вдишват дима на другите, могат да развият същите симптоми като активните пушачи. 

Научават, че тютюневият дим съдържа над 4 хиляди вредни химически вещества, сред които никотин, катрани, азотен диоксид, амоняк, формалдехид, като над 40 от тях са канцерогенни, а непушаците поглъща 2 пъти и половина повече никотин и катрани, 5 пъти повече въглероден оксид и 50 пъти повече амоняк.

На раздяла петокласниците обещават, че ще разговарят с родителите си за вредата от тютюнопушенето.