Веществата в природата

08/01/2024

 Учениците от VI клас в час по Човекът и природата с учител г-жа А.Стоянова изработват макети на градивни частици.

Учениците подбраха  информация, която представят пред своите съученици. 

Веществата в природата и в нашите домове са изградени от малки, невидими за нашите очи частици-атоми и молекули.