Важно съобщение

29/04/2024

   Уважаеми родители, скъпи ученици,

Уведомяваме Ви, че на основание Заповед № РД09-1005/19. 04. 2024 г. на министъра на образованието и науката 02. 05. 2024 г. вкл. e обявен за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на страната. 

Дните: 01. 05. 2024 г., 03. 05. 2024 г. и 06. 05. 2024 г. са официални празници и почивни дни.

Учениците ще бъдат на училище на 07. 05. 2024 г. /вторник/ при утвърден график и дневен режим за провеждане на учебните часове.

Светли празници!