В условията на извънредна епидемична обстановка училищата задължително прилагат следните мерки за намаляване на рисковете от инфекция

10/11/2021