В условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19, училищата задължително прилагат следните мерки за намаляване на рисковете от инфекция

27/11/2021