Урок за самоконтрол на тема: "Как да спирам страшните си мисли?"

25/03/2024

  На 18.03.2024 г. и 25.03.2024 г. в ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен се проведе урок за самоконтрол на тема: "Как да спирам страшните си мисли?" С подкрепата на г-жа Костадинова, учениците от II клас изграждат умения да управляват тревожните мисли, като усвояват стратегия за справяне с безпокойството, която прилагат самостоятелно и в разнородни ситуации.

А спокойните деца са децата, които учат и напредват!

Нека ги подкрепяме, като им показваме, че имат възможността и ресурсите сами да водят своите битки!