Ученици от V клас изработиха рисунки на тема: ,,Пролетни празници","Земята, пчелите и хората"

17/03/2022