Ученически парламент

09/01/2023

  Учениците от Ученическия парламент отбелязаха Международния ден на най-вълшебната дума -"Благодаря"! Един прекрасен повод да изразим признателността си.
Децата споделиха, че думите на благодарност имат магически свойства. Те смятат, че с тяхна помощ хората доставят радост един на друг.
"Благодаря" е израз на уважение. Тя е тази дума, която ни прави истинско човешко общество, а училището е едно от местата, където имаме много поводи да благодарим.
Децата имаха за задача да измислят начин, чрез който да променят света "Предай нататък"- всеки трябва да намери трима души, за които да направи едно добро дело. После трябва да помоли хората, на които е помогнал, "да предадат нататък": да помогнат безкористно на други трима нуждаещи се. Така за кратко време светът ще бъде променен.
По време на дискусията обърнахме внимание на това колко са важни изборите, които трябва да направим, за да живеем добре и смислено; за това колко е важно да се вглеждаме отвъд предразсъдъците си към различните. Защото тъкмо хората, които обществото отхвърля, са жертвите на всички онези пропуснати шансове да направим добро. 

Да бъдем хора с хората! 

Предай нататък!