УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО НА ТЕМА: „ПРОЛЕТ”

09/03/2023

ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен,

съвместно с Училищно настоятелство

организират

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО НА ТЕМА:

"ПРОЛЕТ"


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Конкурсът е училищен и се организира съвместно с Училищно настоятелство.

Чл.2. Основната цел е да провокира и възпитава любов към изкуството в областта на изобразителното и приложно изкуство, опазване на традициите на българския народ.

Мотивиране и включване на ученици, родители и учители в конкурса, предоставящ възможност да представят своите творчески възможности и умения.

Чл.3. Конкурсът се провежда за първи път с идеята да се превърне в традиция.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Чл. 4. (1) Конкурсът "Пролет" се провежда в две категории:

" Изобразително изкуство",

" Приложно изкуство".

(2) Участник може да бъде всеки ученик от ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен, заедно със свой родител и педагогически специалист.

(3) Възможно е участие и в двете категории, ако творбите отговарят на изискванията за съответната категория.

III РЕГЛАМЕНТ:

Участници:

В конкурса могат да участват ученици, съвместно със своите родители, учители.

Първа група: I -IV клас

Втора група : V- VII клас

Трета група : Учители

Всеки участник може да участва в конкурса с една творба във всяка категория.

Във всяка група ще бъдат присъдени I, II, III място и в двете категории на конкурса.

Изисквания към рисунките:

Използвана техника: акварел, темпер, пастели, маслени бои, туш, въглен, графика.

Формат на листа: А 3 (картон), без паспарту.

Няма да се оценяват рисунки, които са прекопирани или не отговарят на темата на конкурса.

Изисквания към приложните творби:

Материали –по избор. /Стъклопис, батик, керамика, плетиво, гоблени, пана, дърво, обработени с различни материали и техники и др./

Приложните творби да са подходящи за излагане в изложба, както и да отговарят на темата на конкурса.

Експонатите не се връщат след конкурса, а остават във фонда на ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен.

Конкурсното произведение трябва да има следната информация:

Име и фамилия на участника (ако ученикът участва заедно със свой родител, да са вписани имената и на родителя на гърба на творбата);

Възраст, клас;

Точен адрес и телефон;

Декларация (Заявление) за информирано съгласие от родител( от сайта на училището).

Награди:

Участниците в конкурс "Пролет" от I до VII клас ще получат награди във всяка категория, както следва:

Първо място- 100 лв.

Второ място- 75 лв.

Трето място- 50 лв.

ТВОРБИТЕ СЕ ПРЕДАВАТ ДО 02.04.2023Г. В ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", ГР.БУРГАС, КВ.ВЕТРЕН.

Резултатите ще бъдат обявени в сайта на ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен https://www.vetren-ou.eu .

Творбите, получили призови места ще бъдат изложени в постоянна изложба.

Тричленно жури от художник и дизайнер ще определят победителите в двете категории.

Йорданка Николова

Директор