Учебна тренировка по усвояване плана за защита при бедствия, аварии и катастрофи

15/11/2023

 Днес, 15.11.2023 г. в изпълнение на превантивен план за защита при бедствия в ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен се провежда учебна тренировка, включваща евакуация. Евакуацията на ученици, учители и персонал завърши за 1 минута и 23 секунди.

Представителите на Български червен кръст запознават учениците с основните стъпки на първа помощ и необходимостта от оказване на долекарска помощ на пострадали в различни ситуации.

Учениците получават умения за спиране на кървене, обездвижване на счупен крайник, изкуствено дишане.

Особен интерес у учениците предизвиква работата с пожарогасител и правилният начин за използване.

Благодарим на представителите на БЧК!