Учебна евакуация

27/10/2022

 Днес- 27.10.2022 г., в ОУ "Христо Ботев", гр.Бургас, кв.Ветрен съвместно с РСПБЗН-Бургас

се провежда учебна евакуация на ученици, педагогически и непедагогически персонал.

Учебната евакуации се провежда по план. Така на практика се проверява готовността на персонала и на учениците за реакция в случай на пожар или друго произшествие.

 Целта на тренировката е формиране на готовност при учениците за навременни и адекватни действия в ситуации, свързани с пожари, бедствия и извънредни ситуации, както и създаване на интерес към благородната професия на огнеборците.

Особен интерес сред учениците предизвика противопожарният автомобил и разясненията на пожарникарите за оборудването и кое - кога се налага да използват.

След като разгледаха и кабината на автомобила, много от учениците споделиха, че това е професията, която е желана от тях.

На раздяла си пожелаваме да се срещем отново, но не при пожар или извънредна ситуация.