Тренинг за родители на тема: "Да се вгледаме в себе си"

16/03/2023

 Днес, 16.03.2023г. се провежда тренинг за родители на тема: "Да се вгледаме в себе си" с водещ Пламена Костадинова- психолог в ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен. 

Участниците се запознават с основните техники на Арт терапията, които се използват с децата в защитено пространство. Чрез този подход се развива вербалното изразяване и аналитичното мислене. 

Арт терапията дава възможност да се разрешават широк спектър от житейски ситуации, в които детето се свързва с тялото и емоциите си. 

Участниците могат да преработват вътрешни конфликти и да разбират повече за себе си и своето себеусещане. 

Целта е да се даде възможност на детето да развие своите силни страни, да открие ресурси за справяне, да свали напрежението и да повиши самооценката си.