Организиран отдих и физическа активност

16/10/2020

 С групите от ЦОУД в часовете по " Организиран отдих и физическа активност" , организираме игри на открито . Любими на учениците са  състезателните игри .

Провеждаме релаксиращи беседи и разговори с учениците по въпроси и тревоги, възникнали затруднения, споделяне на проблем, възникнал конфликт и др., за успокояване на емоциите и преход към самоподготовката им.