Технологии и предприемачество- VI клас

04/12/2023

Учениците VI клас имат поставена проектна задача за изработване на макет на стая от различни епохи-от миналото и наши дни. 

Използват различни материали-дърво, метал, картон и текстил.

Справят се блестящо с поставената задача.