Открит урок по Човекът и обществото в III клас

30/11/2022

 Днес, 30.11.2022 г., г-жа М. Желева споделя добра практика с колеги от ЕКК- начален етап.
Темата на урока в III клас по Човекът и обществото и на тема:" Национални паркове и резервати".
Учениците представят свои проекти по темата, моделират с пластелин повърхнината на България, рецитират стихотворения за природата.
Особено емоционална е работата в екипи!