Седмица на толерантността

16/11/2023

 Във втори клас се провежда "Седмица на толерантността", съвместно с ученици от Ученически съвет в училището, г-жа Костадинова - училищен психолог, г-жа Вутова - ресурсен учител. 

Второкласниците активно се включват в разнообразни дейности, свързани с толерантността, подкрепата, уважението, добросърдечността, търпението към другия.