Седмично разписание 2020/2021

15/09/2020

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ-          

І срок 2020/2021

    

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ”,   КВ. ВЕТРЕН,  ГР.  БУРГАС

 

               

     

ден

час

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

        ІVклас

понеделник

1.

Български език и лит..

Български език и лит..

Български език и лит.

Български език и лит

2.

Български език и лит..

Български език и лит..

Български език и лит.

Физ. възп. и спорт

3.

Математика

Музика

Математика

Математика

4.

Музика

Математика

Човекът и природата

Български език и лит

5.

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Английски език

6

ФУЧ Английски език

Музика

Час на класа

вторник

1.

Математика

Математика

Математика

Математика

2.

Български език и лит.

Изобразително изк.

Човекът и обществото

Изобразително изкуство

3.

Физ. възп. и спорт

Английски език

Бълг. език и литература

Човекът и природата

4.

Български език и лит.

Български език и лит.

Изобразително изк.

Физ. възп. и спорт

5.

Изобразително изк.

Физ. възп. и спорт

Бълг. език и литература

Бълг. език и литература

6.

ФУЧ Английски език

 СД „Мини баскетбол“

Бълг. език и литература

сряда

1.

Бълг. език и лит

Околен свят

Български език и лит.

Български език и лит

2.

Бълг. език и лит.

Физ. възп. и спорт

Български език и лит.

Човекът и обществото

3.

Физ. възп. и спорт

Математика

Английски език

Изобразително изкуство

4.

Математика

Български език и лит

Физ. възп. и спорт

Математика

5.

 СД „Лека атлетика“

Български език и лит

Математика

Английски език

Компютърно модел

СД „Мини баскетбол“

четвъртък

1.

Околен свят.

Бълг. език и лит

Математика

Математика

2.

Изобразително изк.

Английски език

Английски език

Човекът и природата

3.

Бълг. език и лит.

 Музика

Човекът и обществото

Бълг. език и литерату

4.

Математика

ИУЧ- Математика

Изобразително изк.

Музика.

5.

 Музика

Бълг. език и лит

Български език и лит.

Бълг. език и литература

 Музика

ФУЧ Активни и здрави

петък

1.

ИУЧ- Бълг.ез. и лит.

ИУЧ - Бълг. език и лит.

Английски език

ИУЧ-Математика

2.

ИУЧ- Бълг.ез. и лит.

ИУЧ - Бълг. език и лит.

ИУЧ-Математика

ИУЧ-Бълг. език и лит.

3.

ИУЧ- Математика

Технологии и предпр.

Физ. възп. и спорт

Технологии и предпр.

4.

Технологии и предпр.

Математика

ИУЧ - Бълг. език и лит

Английски език

5.

СД „Лека атлетика“

Технологии и предпр.

Компютърно модел

6.

Физ. възп. и спорт

               

         

        

 

ден

час

V клас

VІ клас

VІІ клас

понеделник

1.

Математика

Музика

Бълг. език и литература

2.

ИУЧ - Музика

Математика

Бълг. език и литература

3.

Бълг. език и литература

История и цивилизация

Математика

4.

Английски език

Физ. възп. и спорт

История и цивилизация

5.

История и цивилизация

Бълг. език и литература

Физ. възп. и спорт

6.

Физ. възп. и спорт

Бълг. език и литература

Физика и астрономия

Час на класа

Час на класа

Час на класа

вторник

1.

Бълг. език и литература

Физ. възп. и спорт

Математика

2.

Бълг. език и литература

Математика

Биология и здр. образование

3.

Изобразително изкуство

Бълг. език и литература

Информационни технологии

4.

Изобразително изкуство

История и цивилизация

Английски език

5.

Математика

Изобразително изкуство

История и цивилизация

6.

История и цивилизация

Английски език

Изобразително изкуство

СД“Футбол“

Изобразително изкуство

сряда

1.

Човекът и природата

Музика

Математика

2.

Човекът и природата

Бълг. език и литература

Физика и астрономия

3.

Математика

Човекът и природата

Бълг. език и литература

4.

Технол. и предприемачество

Математика

Английски език

5.

Английски език

Информационни технологии

Химия и опазване на ок.среда

6.

Музика

Английски език

Технол. и предприемачество

ФУЧ  Активни и здрави

СД“Футбол“

четвъртък

1.

Музика

Бълг. език и литература

Математика

2.

Английски език

Математика

Музика

3.

Физ. възп. и спорт

Човекът и природата

Бълг. език и литература

4.

Бълг. език и литература

Технол. и предприемачество

Физ. възп. и спорт

5.

Математика

Физ. възп. и спорт

Английски език

6.

Информационни технологии

Английски език

Биология и здр. образование

ФУЧ  Екология

СД“Футбол“

петък

1.

География и икономика

Изобразително изкуство

Бълг. език и литература

2.

Технол. и предприемачество

Английски език

География и икономика

3.

Бълг. език и литература

География и икономика

ИУЧ - Химия и оп. на ок.среда

4.

Английски език

География и икономика

ИУЧ – Математика

5.

ИУЧ - Човекът и природата

ИУЧ – Математика

ИУЧ - Музика

6.

ИУЧ – Математика

ИУЧ - Човекът и природата

География и икономика