Седмично разписание и дневен режим 2022/2023 учебна година I срок

12/09/2022

Седмично разписание

Дневен режим 

В раздел ГРАФИЦИ може да се информирате за графиците, които ще се използват в учебния процес през учебната 2022/2023 година.