Родителска среща с участието на медиатор

29/11/2023

 Днес, 29.11.2023 г., с родителите на второкласниците се провежда среща с участието на медиатор, с цел подобряване на микроклимата в класа. 

На срещата присъстват: госпожа Николова – директор на ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, господин Стойчев – професионален медиатор, госпожа Костадинова- психолог, госпожа Цвяткова– класен ръководител.

Срещата преминва в спокойна атмосфера и диалог. Споделят се впечатления, очаквания, желание за взаимодействие на родителите и учители за постигане синхрон в съвместната работа. В края на срещата се набелязват решения, насочени към подобряване на микроклимата в класа и активно сътрудничество между родителите и педагогическите специалисти.