Рисунки върху асфалт с ГЦОУД V клас

02/03/2023

  Днес, 2.03.2023 г, ученици от V клас с учител г-жа Ж. Тодорова в чаовете по "Занимания по интереси" рисуват в двора на училището на тема: "Аз обичам България".

 Инициативата е част от мероприятията, които провеждаме по повод 145 г. от Освобождението на България.

Учениците от групата с много желание и старание рисуват по темата, разделени на два отбора. Всеки отбор сам избира капитан и участниците трябва да подредят в пространството, определено за изпълнение на задачата, своите рисунки, за да се получи едно цяло.

Отборите носят имената "Княжество Българи" и "Източна Румелия".

Отбор "Източна Румелия" се справи по- добре с изпълнението на задачата, а участниците в отбора изкзаха мнението си защо отбор "Княжество България" не е успява да изпълни условията на задачата: "Вие не работихте като едно цяло!".

 Госпожа Тодорова благодари на всички ученици от ГЦОУД и напомня, че група, отбор, семейство или държава, успяват само, ако са единни, а учениците единодушно се съгласяват с направените изводи от изпълнението на задачата.