Резултати от състезанието по английски език за втори клас, организирано от  Община Бургас: „We love English“-2022 г.

30/03/2022

Цели на състезанието:

  • да бъде създадена мотивираща и насърчаваща среда сред учениците от начален етап за усъвършенстване на техните познания по английски език;
  • да се предостави възможност на учениците да демонстрират своите умения по английски език;
  • да се популяризира ранното чуждоезиково обучение в предучилищна и начална училищна възраст;

Състезанието няма за цел да проверява знанията по Английски език на учениците от изучения материал в училище.

 За участие във втори кръг организаторите си запазват правото да поканят

участници, класирани с най-високи резултати.

Резултати на участниците от I кръг:

Малена Калчева - 89т.
Паола Симеонова - 87т.
Александра Петрова - 70т.

Поздравление за представянето!